Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Elektrotechniki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Nauk Technicznych
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Politechniczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Elektryczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Opolska
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Elektryczny
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kaliszu Wydziału Elektrycznego
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Transportu
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku Wydziału Elektrycznego
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektryczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Elektrycznego w Jeleniej Górze
  Ocena: pozytywna
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Elektrycznego w Legnicy
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Nauk Technicznych w Ełku
  Ocena: pozytywna

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/